Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Wysokoprecyzyjna stacja do spawania włókien światłowodowych z wyposażeniem 2019-11-05 13:18 2019-12-11 11:00
2. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP) 2019-10-18 10:52 2019-11-25 11:00
3. Sprzątanie pomieszczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-10-08 12:55 2019-10-24 11:00
4. Wyposażenie laboratorium mikroskopii optycznej 2019-09-13 08:43 2019-10-23 11:00
5. Wysokorozdzielczy spektrometr mas typu Q-ToF sprzężony z wysokosprawnym chromatografem cieczowym i chromatografem gazowym oraz akcesoriami dodatkowymi 2019-09-11 10:18 2019-10-18 11:00
6. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-09-13 17:30 2019-09-24 11:00
7. „Modernizacja systemu konfokalnego Nikon A1-R, poprzez dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi kamery wysokorozdzielczej opartej o powielającą elektrony matrycę CCD (ang. EMCCD) wraz z stacją sterującą” 2019-09-04 16:52 2019-09-13 11:00
8. Sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwo wizowe 2019-08-13 10:11 2019-08-21 11:00
9. Sukcesywna dostawę kilkunastu rodzajów elementów pułapek feromonowych do odłowu owadów szkodników leśnych dla Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 2019-08-09 17:13 2019-08-19 11:00
10. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-08-05 17:10 2019-08-12 12:30
11. Zakup i dostawa chromatografu gazowego z wyposażeniem 2019-08-05 10:51 2019-08-12 11:00
12. Zakup i dostawę spektrometru mas z wyposażeniem, z układem przygotowującym i dozującym próbki gazowe do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-08-05 10:02 2019-08-12 10:00
13. Sprzątanie pomieszczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-07-11 11:26 2019-07-25 11:00
14. Sukcesywna dostawę kilkunastu rodzajów pułapek feromonowych do odłowu owadów szkodników leśnych dla Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 2019-07-09 14:15 2019-07-24 11:00
15. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-05-27 18:12 2019-06-04 11:00
16. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-04-27 21:58 2019-05-09 11:00
17. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-04-10 14:07 2019-04-24 11:00
18. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do IChF PAN 2019-03-22 17:39 2019-04-01 11:00
19. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-02-19 12:48 2019-03-01 11:00
20. Femtosekundowy układ laserowy przestrajalny w zakresie VIS-NIR 2018-11-26 14:13 2019-01-08 11:50
21. Dostawa i instalacja lasera femtosekundowego wraz z wyposażeniem 2018-11-30 13:05 2018-12-11 11:00
22. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2018-11-28 15:57 2018-12-07 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne