Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń IChF PAN 2020-03-13 12:20 2020-03-23 10:00
2. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu bezpieczeństwa do ochrony danych w siedzibie Międzynarodowego Centrum Badania Oka 2020-03-06 15:29 2020-03-18 10:00
3. Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń IChF PAN 2020-03-03 14:41 2020-03-11 10:00
4. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2020-02-21 15:22 2020-03-02 10:00
5. Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych do pomieszczeń IChF PAN i Międzynarodowego Centrum Badania Oka 2020-02-11 12:15 2020-02-18 11:00
6. Wysokoprecyzyjna stacja do spawania włókien światłowodowych z wyposażeniem 2020-01-03 11:50 2020-02-17 11:50
7. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2020-01-09 14:08 2020-01-17 10:00
8. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP) 2019-12-02 14:00 2020-01-08 11:00
9. Wysokoprecyzyjna stacja do spawania włókien światłowodowych z wyposażeniem 2019-11-05 13:18 2019-12-11 11:00
10. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-11-26 16:31 2019-12-04 11:00
11. Modernizacja systemu konfokalnego Nikon A1-R z podziałem na części: Część I: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi: dodatkowych laserów pulsowych wraz z kontrolerem, upgrade oprogramowania sterującego do techniki FCS Część 2019-11-18 16:21 2019-11-26 11:30
12. Zestaw urządzeń do hodowli i obrazowania przyżyciowego komórek 2019-11-18 15:22 2019-11-26 11:00
13. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP) 2019-10-18 10:52 2019-11-25 11:00
14. Sprzątanie pomieszczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-10-08 12:55 2019-10-24 11:00
15. Wyposażenie laboratorium mikroskopii optycznej 2019-09-13 08:43 2019-10-23 11:00
16. Wysokorozdzielczy spektrometr mas typu Q-ToF sprzężony z wysokosprawnym chromatografem cieczowym i chromatografem gazowym oraz akcesoriami dodatkowymi 2019-09-11 10:18 2019-10-18 11:00
17. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-09-13 17:30 2019-09-24 11:00
18. „Modernizacja systemu konfokalnego Nikon A1-R, poprzez dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi kamery wysokorozdzielczej opartej o powielającą elektrony matrycę CCD (ang. EMCCD) wraz z stacją sterującą” 2019-09-04 16:52 2019-09-13 11:00
19. Sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwo wizowe 2019-08-13 10:11 2019-08-21 11:00
20. Sukcesywna dostawę kilkunastu rodzajów elementów pułapek feromonowych do odłowu owadów szkodników leśnych dla Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 2019-08-09 17:13 2019-08-19 11:00
21. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-08-05 17:10 2019-08-12 12:30
22. Zakup i dostawa chromatografu gazowego z wyposażeniem 2019-08-05 10:51 2019-08-12 11:00
23. Zakup i dostawę spektrometru mas z wyposażeniem, z układem przygotowującym i dozującym próbki gazowe do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-08-05 10:02 2019-08-12 10:00
24. Sprzątanie pomieszczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-07-11 11:26 2019-07-25 11:00
25. Sukcesywna dostawę kilkunastu rodzajów pułapek feromonowych do odłowu owadów szkodników leśnych dla Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 2019-07-09 14:15 2019-07-24 11:00
26. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-05-27 18:12 2019-06-04 11:00
27. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-04-27 21:58 2019-05-09 11:00
28. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-04-10 14:07 2019-04-24 11:00
29. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do IChF PAN 2019-03-22 17:39 2019-04-01 11:00
30. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-02-19 12:48 2019-03-01 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne