Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2020-08-17 18:09 2020-08-26 10:00
2. Zestaw szerokopasmowych elektrycznych oraz optycznych analizatorów widma– część 1 2020-07-15 11:11 2020-08-19 12:00
3. Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do pomieszczeń IChF PAN 2020-08-07 15:51 2020-08-17 11:00
4. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowanie komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN. 2020-07-13 14:18 2020-07-22 10:00
5. Dostawa systemu dwóch komór rękawicowych połączonych ścianą grodziową, z zamkniętym obiegiem gazu obojętnego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN. 2020-07-13 13:30 2020-07-21 12:00
6. Wysokoprecyzyjna stacja do spawania włókien światłowodowych z wyposażeniem 2020-05-31 12:02 2020-07-15 12:00
7. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP) 2020-04-06 16:39 2020-06-29 12:00
8. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. 2020-06-16 23:21 2020-06-23 11:00
9. Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń IChF PAN 2020-03-13 12:20 2020-03-23 10:00
10. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu bezpieczeństwa do ochrony danych w siedzibie Międzynarodowego Centrum Badania Oka 2020-03-06 15:29 2020-03-18 10:00
11. Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń IChF PAN 2020-03-03 14:41 2020-03-11 10:00
12. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2020-02-21 15:22 2020-03-02 10:00
13. Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych do pomieszczeń IChF PAN i Międzynarodowego Centrum Badania Oka 2020-02-11 12:15 2020-02-18 11:00
14. Wysokoprecyzyjna stacja do spawania włókien światłowodowych z wyposażeniem 2020-01-03 11:50 2020-02-17 11:50
15. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2020-01-09 14:08 2020-01-17 10:00
16. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP) 2019-12-02 14:00 2020-01-08 11:00
17. Wysokoprecyzyjna stacja do spawania włókien światłowodowych z wyposażeniem 2019-11-05 13:18 2019-12-11 11:00
18. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-11-26 16:31 2019-12-04 11:00
19. Modernizacja systemu konfokalnego Nikon A1-R z podziałem na części: Część I: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi: dodatkowych laserów pulsowych wraz z kontrolerem, upgrade oprogramowania sterującego do techniki FCS Część 2019-11-18 16:21 2019-11-26 11:30
20. Zestaw urządzeń do hodowli i obrazowania przyżyciowego komórek 2019-11-18 15:22 2019-11-26 11:00
21. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP) 2019-10-18 10:52 2019-11-25 11:00
22. Sprzątanie pomieszczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-10-08 12:55 2019-10-24 11:00
23. Wyposażenie laboratorium mikroskopii optycznej 2019-09-13 08:43 2019-10-23 11:00
24. Wysokorozdzielczy spektrometr mas typu Q-ToF sprzężony z wysokosprawnym chromatografem cieczowym i chromatografem gazowym oraz akcesoriami dodatkowymi 2019-09-11 10:18 2019-10-18 11:00
25. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-09-13 17:30 2019-09-24 11:00
26. „Modernizacja systemu konfokalnego Nikon A1-R, poprzez dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi kamery wysokorozdzielczej opartej o powielającą elektrony matrycę CCD (ang. EMCCD) wraz z stacją sterującą” 2019-09-04 16:52 2019-09-13 11:00
27. Sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwo wizowe 2019-08-13 10:11 2019-08-21 11:00
28. Sukcesywna dostawę kilkunastu rodzajów elementów pułapek feromonowych do odłowu owadów szkodników leśnych dla Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 2019-08-09 17:13 2019-08-19 11:00
29. Zakup i dostawa, sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2019-08-05 17:10 2019-08-12 12:30
30. Zakup i dostawa chromatografu gazowego z wyposażeniem 2019-08-05 10:51 2019-08-12 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne